ما بسیار خوشحالیم که شما به ما علاقه نشان داده اید. حفاظت از داده ها به ویژه برای مدیریت شاگرد پرماکاچر از اولویت بالایی برخوردار است. استفاده از صفحات اینترنتی اوبه پرماکالچر بدون هیچ گونه اشاره ای به اطلاعات شخصی امکان پذیر است.  با این حال، اگر یک موضوع داده بخواهد از خدمات ویژه سازمانی از طریق وب سایت ما استفاده کند، پردازش داده های شخصی ممکن است ضروری باشد. اگر پردازش داده های شخصی ضروری باشد و هیچ مبنای قانونی برای چنین پردازشی وجود نداشته باشد، ما معمولاً از موضوع داده رضایت می گیریم.
پردازش داده های شخصی مانند نام، آدرس، آدرس ایمیل یا شماره تلفن یک موضوع داده باید همیشه در راستای GDPR مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا  و مطابق با حفاظت از داده های خاص کشور باشد. مقررات قابل اجرا برای کارآموز پرماکاچ.  با استفاده از این اعلامیه حفاظت از داده ها، شرکت ما می خواهد عموم مردم را از ماهیت، دامنه و هدف داده های شخصی که جمع آوری، استفاده و پردازش می کنیم، آگاه کند. علاوه بر این، افراد سوژه داده از طریق این اعلامیه حفاظت از داده ها از حقوقی که مستحق آن هستند مطلع می شوند.
به عنوان کنترل کننده، کارآموز فرهنگ دائمی (پرماکالچر) اقدامات فنی و سازمانی متعددی را برای اطمینان از کامل ترین محافظت از داده های شخصی پردازش شده از طریق این وب سایت اجرا کرده است. با این حال، انتقال داده های مبتنی بر اینترنت در اصل ممکن است دارای شکاف های امنیتی باشد، بنابراین حفاظت مطلق ممکن است تضمین نشود. به همین دلیل، هر موضوع داده آزاد است که داده های شخصی خود را از طریق روش های جایگزین، به عنوان مثال از طریق تلفن، به ما منتقل کند.

1. تعاریف
بیانیه حفاظت از داده ها در  اوبه پرماکالچربر اساس اصطلاحاتی است که توسط قانونگذار اروپایی برای تصویب مقررات حفاظت از داده های عمومی (GDPR) استفاده می شود. اعلامیه حفاظت از داده ما باید برای عموم مردم و همچنین مشتریان و شرکای تجاری ما خوانا و قابل درک باشد. برای اطمینان از این امر، ابتدا می خواهیم اصطلاحات استفاده شده را توضیح دهیم.
در این بیانیه حفاظت از داده ها، از جمله از شرایط زیر استفاده می کنیم:
الف) داده های شخصی
داده های شخصی به معنای هر گونه اطلاعات مربوط به یک شخص حقیقی شناسایی شده یا قابل شناسایی ("موضوع داده ها") است. یک شخص حقیقی قابل شناسایی شخصی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به ویژه با ارجاع به یک شناسه مانند نام، شماره شناسایی، داده‌های مکان، شناسه آنلاین یا یک یا چند عامل خاص فیزیکی، فیزیولوژیکی، هویت ژنتیکی، ذهنی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی آن شخص حقیقی.
ب) موضوع داده ها
موضوع داده هر شخص حقیقی شناسایی شده یا قابل شناسایی است که اطلاعات شخصی وی توسط کنترل کننده مسئول پردازش پردازش می شود.
ج) پردازش
پردازش هر عملیات یا مجموعه ای از عملیات است که بر روی داده های شخصی یا مجموعه ای از داده های شخصی انجام می شود، خواه به وسیله ابزارهای خودکار مانند جمع آوری، ثبت، سازماندهی، ساختار، ذخیره سازی، انطباق یا تغییر، بازیابی، مشاوره، استفاده، افشا از طریق انتقال، انتشار یا در دسترس قرار دادن، همسویی یا ترکیب، محدودیت، پاک کردن یا تخریب.
د) محدودیت پردازش
محدودیت پردازش علامت گذاری داده های شخصی ذخیره شده با هدف محدود کردن پردازش آنها در آینده است.
ه) پروفایل
نمایه سازی به معنای هر شکلی از پردازش خودکار داده های شخصی است که شامل استفاده از داده های شخصی برای ارزیابی برخی جنبه های شخصی مربوط به یک شخص حقیقی، به ویژه برای تجزیه و تحلیل یا پیش بینی جنبه های مربوط به عملکرد آن شخص در محل کار، وضعیت اقتصادی، سلامت، ترجیحات شخصی است. ، علایق، قابلیت اطمینان، رفتار، مکان یا حرکات.
و) نام مستعار
نام مستعار عبارت است از پردازش داده‌های شخصی به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان داده‌های شخصی را بدون استفاده از اطلاعات اضافی به یک موضوع خاص نسبت داد، مشروط بر اینکه این اطلاعات اضافی به طور جداگانه نگهداری شود و مشمول اقدامات فنی و سازمانی برای اطمینان باشد. که داده های شخصی به یک شخص حقیقی شناسایی یا قابل شناسایی نسبت داده نمی شود.
ز) کنترل کننده یا کنترل کننده مسئول پردازش
کنترل کننده یا کنترل کننده مسئول پردازش، شخص حقیقی یا حقوقی، مقام عمومی، سازمان یا ارگان دیگری است که به تنهایی یا مشترکاً با دیگران، اهداف و ابزار پردازش داده های شخصی را تعیین می کند. در مواردی که اهداف و ابزار چنین پردازشی توسط قانون اتحادیه یا کشور عضو تعیین شده است، کنترل کننده یا معیارهای خاص برای نامزدی آن ممکن است توسط قانون اتحادیه یا کشور عضو پیش بینی شود.
ح) پردازنده
پردازشگر یک شخص حقیقی یا حقوقی، مقام عمومی، آژانس یا ارگان دیگری است که داده های شخصی را از طرف کنترل کننده پردازش می کند.
ط) گیرنده
گیرنده یک شخص حقیقی یا حقوقی، مقام عمومی، سازمان یا ارگان دیگری است که داده‌های شخصی به آن افشا می‌شود، خواه شخص ثالث باشد یا نباشد. با این حال، مقامات دولتی که ممکن است داده های شخصی را در چارچوب یک تحقیق خاص مطابق با قوانین اتحادیه یا کشور عضو دریافت کنند، به عنوان گیرنده در نظر گرفته نمی شوند. پردازش این داده ها توسط آن مقامات دولتی باید مطابق با قوانین مربوط به حفاظت از داده ها مطابق با اهداف پردازش باشد.
ی) شخص ثالث
شخص ثالث یک شخص حقیقی یا حقوقی، مقام عمومی، آژانس یا ارگانی غیر از موضوع داده، کنترل کننده، پردازشگر و افرادی است که تحت اختیار مستقیم کنترل کننده یا پردازشگر، مجاز به پردازش داده های شخصی هستند.
ک) رضایت
رضایت موضوع داده عبارت است از هرگونه اشاره آزادانه، مشخص، آگاهانه و بدون ابهام در مورد خواسته های موضوع داده که به موجب آن، با بیانیه ای یا با یک اقدام مثبت واضح، موافقت خود را با پردازش داده های شخصی مربوط به خود نشان می دهد. 

2. نام و آدرس کنترل کننده
کنترل کننده برای اهداف مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)، سایر قوانین حفاظت از داده های قابل اجرا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر مقررات مربوط به حفاظت از داده ها عبارتند از:
..................
............................
..........................


3. کوکی ها

صفحات اینترنتی  اوبه پرماکالچراز کوکی ها استفاده می کنند. کوکی ها فایل های متنی هستند که از طریق مرورگر اینترنت در یک سیستم کامپیوتری ذخیره می شوند.
بسیاری از سایت ها و سرورهای اینترنتی از کوکی ها استفاده می کنند. بسیاری از کوکی ها حاوی یک شناسه به اصطلاح کوکی هستند. شناسه کوکی یک شناسه منحصر به فرد کوکی است. این شامل یک رشته کاراکتر است که از طریق آن می توان صفحات اینترنتی و سرورها را به مرورگر اینترنتی خاصی که کوکی در آن ذخیره شده است اختصاص داد. این به سایت ها و سرورهای اینترنتی بازدید شده اجازه می دهد تا مرورگر فردی موضوع dats را از سایر مرورگرهای اینترنتی که حاوی کوکی های دیگر هستند متمایز کنند. یک مرورگر اینترنتی خاص را می توان با استفاده از شناسه کوکی منحصر به فرد شناسایی و شناسایی کرد.
از طریق استفاده از کوکی ها، شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) می تواند خدمات کاربر پسندتری را در اختیار کاربران این وب سایت قرار دهد که بدون تنظیمات کوکی امکان پذیر نخواهد بود.
با استفاده از یک کوکی، اطلاعات و پیشنهادات موجود در وب سایت ما را می توان با در نظر گرفتن کاربر بهینه کرد. کوکی ها به ما اجازه می دهند، همانطور که قبلا ذکر شد، کاربران وب سایت خود را بشناسیم. هدف از این شناخت این است که استفاده از وب سایت ما را برای کاربران آسان تر کند. کاربر وب‌سایتی که از کوکی‌ها استفاده می‌کند، به عنوان مثال، مجبور نیست هر بار که به وب‌سایت دسترسی پیدا می‌کند، داده‌های دسترسی را وارد کند، زیرا این مورد توسط وب‌سایت گرفته می‌شود و بنابراین کوکی در سیستم رایانه کاربر ذخیره می‌شود. مثال دیگر کوکی سبد خرید در یک فروشگاه آنلاین است. فروشگاه اینترنتی مقالاتی را که مشتری از طریق کوکی در سبد خرید مجازی قرار داده است به خاطر می آورد.
موضوع داده‌ها ممکن است در هر زمانی از تنظیم کوکی‌ها از طریق وب‌سایت ما با استفاده از تنظیمات مربوط به مرورگر اینترنت استفاده شده جلوگیری کند و بنابراین ممکن است برای همیشه تنظیم کوکی‌ها را رد کند. علاوه بر این، کوکی های از قبل تنظیم شده ممکن است در هر زمان از طریق مرورگر اینترنت یا سایر برنامه های نرم افزاری حذف شوند. این در تمام مرورگرهای اینترنتی محبوب امکان پذیر است. اگر موضوع داده تنظیمات کوکی ها را در مرورگر اینترنت مورد استفاده غیرفعال کند، ممکن است همه عملکردهای وب سایت ما به طور کامل قابل استفاده نباشند.

4. جمع آوری داده ها و اطلاعات عمومی

وب سایت  اوبه پرماکالچرمجموعه ای از داده ها و اطلاعات کلی را هنگامی که یک موضوع داده یا سیستم خودکار با وب سایت تماس می گیرد جمع آوری می کند. این داده ها و اطلاعات کلی در فایل های گزارش سرور ذخیره می شوند. جمع آوری شده ممکن است (1) انواع مرورگر و نسخه های استفاده شده، (2) سیستم عامل مورد استفاده توسط سیستم دسترسی، (3) وب سایتی که یک سیستم دسترسی از آن به وب سایت ما می رسد (به اصطلاح ارجاع دهنده ها)، (4) زیر -وب سایت ها، (5) تاریخ و زمان دسترسی به سایت اینترنتی، (6) یک آدرس پروتکل اینترنت (آدرس IP)، (7) ارائه دهنده خدمات اینترنتی سیستم دسترسی، و (8) هر گونه داده مشابه دیگر و اطلاعاتی که ممکن است در صورت حمله به سیستم های فناوری اطلاعات ما مورد استفاده قرار گیرد.
هنگام استفاده از این داده ها و اطلاعات کلی، کارآموز فرهنگ دائمی (پرماکالچر) هیچ نتیجه ای در مورد موضوع داده نمی گیرد. در عوض، این اطلاعات برای (1) ارائه صحیح محتوای وب سایت ما، (2) بهینه سازی محتوای وب سایت ما و همچنین تبلیغات آن، (3) اطمینان از دوام طولانی مدت سیستم های فناوری اطلاعات و فناوری وب سایت ما مورد نیاز است. و (4) اطلاعات لازم برای تعقیب کیفری در صورت حمله سایبری را به مقامات مجری قانون ارائه دهد. بنابراین، کارآموز فرهنگ دائمی (پرماکالچر)، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده ناشناس را به صورت آماری تجزیه و تحلیل می‌کند، با هدف افزایش حفاظت از داده‌ها و امنیت داده‌های شرکت ما، و اطمینان از سطح بهینه حفاظت از داده‌های شخصی که پردازش می‌کنیم.

5. ثبت نام در وب سایت ما

موضوع داده این امکان را دارد که با ذکر اطلاعات شخصی در وب سایت کنترل کننده ثبت نام کند. اینکه کدام اطلاعات شخصی به کنترل کننده منتقل می شود توسط ماسک ورودی مربوطه که برای ثبت نام استفاده می شود تعیین می شود. داده های شخصی وارد شده توسط موضوع داده منحصراً برای استفاده داخلی توسط کنترل کننده و برای اهداف خودش جمع آوری و ذخیره می شود. کنترل‌کننده ممکن است درخواست انتقال به یک یا چند پردازشگر (مثلاً یک سرویس بسته) که از داده‌های شخصی برای اهداف داخلی قابل انتساب به کنترل‌کننده نیز استفاده می‌کند، کند.
با ثبت نام در وب سایت کنترل کننده، آدرس IP - که توسط ارائه دهنده خدمات اینترنتی (ISP) اختصاص داده شده و توسط موضوع داده استفاده می شود - تاریخ و زمان ثبت نیز ذخیره می شود. ذخیره این داده ها در شرایطی صورت می گیرد که این تنها راه جلوگیری از سوء استفاده از خدمات ما و در صورت لزوم امکان بررسی تخلفات انجام شده است. تا آنجا که ذخیره این داده ها برای ایمن سازی کنترلر ضروری است. این داده‌ها به اشخاص ثالث منتقل نمی‌شوند، مگر اینکه الزام قانونی برای انتقال داده‌ها وجود داشته باشد، یا اگر انتقال به هدف تعقیب کیفری باشد.
ثبت موضوع داده ها، با اشاره داوطلبانه داده های شخصی، به این منظور است که کنترل کننده را قادر می سازد تا محتویات یا خدماتی را که ممکن است به دلیل ماهیت موضوع مورد نظر فقط به کاربران ثبت نام شده ارائه شود، ارائه دهد. افراد ثبت نام شده مختارند داده های شخصی مشخص شده در حین ثبت نام را در هر زمان تغییر دهند یا به طور کامل آنها را از انبار داده های کنترل کننده حذف کنند.
کنترل‌کننده داده‌ها باید در هر زمان، در صورت درخواست، اطلاعاتی را در مورد اینکه چه داده‌های شخصی در مورد موضوع داده‌ها ذخیره می‌شود، به هر موضوع داده ارائه می‌کند. علاوه بر این، کنترل‌کننده داده‌ها باید داده‌های شخصی را به درخواست یا اشاره موضوع داده‌ها تصحیح یا پاک کند، تا زمانی که هیچ تعهد قانونی برای ذخیره‌سازی وجود نداشته باشد. تمامی کارکنان کنترل کننده از این نظر به عنوان افراد تماس در دسترس موضوع داده هستند.

6. اشتراک در خبرنامه های ما

در وب سایت اوبه پرماکالچر، به کاربران این فرصت داده می شود تا در خبرنامه شرکت ما مشترک شوند. ماسک ورودی که برای این منظور استفاده می‌شود، تعیین می‌کند که چه اطلاعات شخصی منتقل می‌شود، و همچنین زمانی که خبرنامه از کنترل‌کننده سفارش داده می‌شود.
شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) مشتریان و شرکای تجاری خود را به طور منظم از طریق یک خبرنامه در مورد پیشنهادات سازمانی مطلع می کند. خبرنامه شرکت تنها در صورتی توسط موضوع داده دریافت می شود که (1) موضوع داده دارای آدرس ایمیل معتبر باشد و (2) موضوع داده برای ارسال خبرنامه ثبت نام کند. یک ایمیل تأیید برای ارسال خبرنامه، به دلایل قانونی، در روش انتخاب دوگانه، به آدرس ایمیلی که برای اولین بار توسط موضوع داده ثبت شده است، ارسال می شود. این ایمیل تأیید برای اثبات اینکه آیا مالک آدرس ایمیل به عنوان موضوع داده مجاز به دریافت خبرنامه است یا خیر استفاده می شود.
در حین ثبت نام در خبرنامه، آدرس IP سیستم رایانه ای را که توسط ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) اختصاص داده شده و توسط موضوع داده در زمان ثبت نام استفاده می شود و همچنین تاریخ و زمان ثبت نام را ذخیره می کنیم. جمع‌آوری این داده‌ها به منظور درک سوءاستفاده (احتمالی) از آدرس ایمیل یک موضوع داده در تاریخ بعدی ضروری است، و بنابراین در خدمت هدف حفاظت قانونی کنترل‌کننده است.
اطلاعات شخصی جمع آوری شده به عنوان بخشی از ثبت نام در خبرنامه فقط برای ارسال خبرنامه ما استفاده می شود. علاوه بر این، مشترکین خبرنامه ممکن است از طریق پست الکترونیکی مطلع شوند، تا زمانی که این امر برای عملکرد سرویس خبرنامه یا ثبت نام مورد نظر ضروری باشد، زیرا ممکن است در صورت تغییراتی در پیشنهاد خبرنامه، این امر صادق باشد. یا در صورت تغییر در شرایط فنی. هیچ گونه انتقال داده های شخصی جمع آوری شده توسط سرویس خبرنامه به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت. اشتراک خبرنامه ما ممکن است توسط موضوع داده در هر زمانی خاتمه یابد. رضایت ذخیره سازی اطلاعات شخصی که موضوع داده برای ارسال خبرنامه داده است، ممکن است در هر زمانی لغو شود. به منظور ابطال رضایت، پیوند مربوطه در هر خبرنامه یافت می شود.

7. خبرنامه-ردیابی

خبرنامه  اوبه پرماکالچرحاوی به اصطلاح پیکسل های ردیابی است. پیکسل ردیابی یک گرافیک مینیاتوری است که در چنین ایمیل‌هایی تعبیه شده است که در قالب HTML ارسال می‌شوند تا ضبط و تجزیه و تحلیل فایل لاگ را فعال کنند. این امکان تجزیه و تحلیل آماری از موفقیت یا شکست کمپین های بازاریابی آنلاین را فراهم می کند. بر اساس پیکسل ردیابی تعبیه شده، شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) ممکن است ببیند که آیا و چه زمانی یک ایمیل توسط یک موضوع داده باز شده است، و کدام پیوندها در ایمیل توسط افراد داده فراخوانی شده است.
چنین داده‌های شخصی جمع‌آوری‌شده در پیکسل‌های ردیابی موجود در خبرنامه‌ها برای بهینه‌سازی ارسال خبرنامه و همچنین تطبیق محتوای خبرنامه‌های آتی حتی بهتر با علایق موضوع داده، توسط کنترل‌کننده ذخیره و تحلیل می‌شوند. این اطلاعات شخصی به اشخاص ثالث منتقل نمی شود. موضوع داده ها در هر زمان حق دارند اعلامیه رضایت جداگانه مربوطه را که از طریق روش انتخاب دوگانه صادر شده است، لغو کنند. پس از ابطال، این اطلاعات شخصی توسط کنترل کننده حذف خواهد شد. کارآموز فرهنگ دائمی (پرماکالچر) به طور خودکار انصراف از دریافت خبرنامه را به عنوان یک لغو در نظر می گیرد.

8. امکان تماس از طریق وب سایت

وب سایت  اوبه پرماکالچرحاوی اطلاعاتی است که امکان تماس الکترونیکی سریع با شرکت ما و همچنین ارتباط مستقیم با ما را فراهم می کند، که همچنین شامل یک آدرس کلی به اصطلاح پست الکترونیکی (آدرس ایمیل) است. اگر یک موضوع داده از طریق ایمیل یا از طریق فرم تماس با کنترل کننده تماس بگیرد، داده های شخصی ارسال شده توسط موضوع داده به طور خودکار ذخیره می شود. چنین داده های شخصی که به صورت داوطلبانه توسط یک موضوع داده به کنترل کننده داده منتقل می شود به منظور پردازش یا تماس با موضوع داده ذخیره می شود. هیچ انتقالی از این اطلاعات شخصی به اشخاص ثالث وجود ندارد.

9. عملکرد نظرات در وبلاگ در وب سایت

شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) به کاربران این امکان را می دهد که نظرات فردی را در مورد مشارکت های وبلاگ فردی در یک وبلاگ که در وب سایت کنترل کننده است، بگذارند. وبلاگ یک پورتال مبتنی بر وب و در دسترس عموم است که از طریق آن یک یا چند نفر به نام وبلاگ نویس یا وبلاگ نویس ممکن است مقالاتی ارسال کنند یا افکار خود را در به اصطلاح پست های وبلاگ بنویسند. پست های وبلاگ معمولاً ممکن است توسط اشخاص ثالث اظهار نظر شوند.
اگر یک موضوع داده نظری را در وبلاگ منتشر شده در این وب سایت بگذارد، نظرات ارائه شده توسط موضوع داده نیز ذخیره و منتشر می شود، همچنین اطلاعاتی در مورد تاریخ نظر و در مورد کاربر (نام مستعار) انتخاب شده توسط موضوع داده ها ذخیره و منتشر می شود. . علاوه بر این، آدرس IP اختصاص داده شده توسط ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) به موضوع داده نیز ثبت می شود. این ذخیره سازی آدرس IP به دلایل امنیتی انجام می شود و در صورتی که موضوع داده ها حقوق اشخاص ثالث را نقض کند یا محتوای غیرقانونی را از طریق نظر داده شده پست کند. بنابراین، ذخیره این داده‌های شخصی به نفع خود کنترل‌کننده داده است تا در صورت وقوع تخلف، او را تبرئه کند. این اطلاعات شخصی جمع آوری شده به اشخاص ثالث منتقل نمی شود.

10. اشتراک نظرات در وبلاگ در وب سایت

نظرات ارائه شده در وبلاگ شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) ممکن است توسط اشخاص ثالث مشترک شود. به طور خاص، این امکان وجود دارد که یک نظر دهنده در نظرات پس از نظرات خود در یک پست وبلاگ خاص مشترک شود.
اگر یک موضوع داده تصمیم بگیرد که در این گزینه مشترک شود، کنترل‌کننده یک ایمیل تأیید خودکار ارسال می‌کند تا روش انتخاب دوگانه را بررسی کند که آیا مالک آدرس ایمیل مشخص شده به نفع این گزینه تصمیم گرفته است یا خیر. گزینه اشتراک در نظرات ممکن است در هر زمانی خاتمه یابد.

11. پاک کردن و مسدود کردن معمول داده های شخصی

کنترل‌کننده داده‌ها باید داده‌های شخصی موضوع داده‌ها را فقط برای مدتی که برای دستیابی به هدف ذخیره‌سازی لازم است پردازش و ذخیره کند، یا تا جایی که قانون‌گذار اروپایی یا سایر قانون‌گذاران در قوانین یا مقرراتی که کنترل‌کننده مشمول آن است اعطا شده باشد. به.
اگر هدف ذخیره سازی قابل اجرا نباشد، یا اگر دوره ذخیره سازی تعیین شده توسط قانونگذار اروپایی یا قانونگذار ذیصلاح دیگر منقضی شود، داده های شخصی به طور معمول مطابق با الزامات قانونی مسدود یا پاک می شوند.

12. حقوق موضوع داده ها

الف) حق تایید
هر موضوع داده باید توسط قانونگذار اروپایی این حق را داشته باشد که از کنترل کننده تأییدیه ای را در مورد اینکه داده های شخصی مربوط به او پردازش می شود یا خیر دریافت کند. اگر موضوع داده‌ها بخواهد از این حق تأیید استفاده کند، می‌تواند در هر زمانی با هر کارمند کنترل‌کننده تماس بگیرد.
ب) حق دسترسی
هر موضوع داده باید توسط قانونگذار اروپایی این حق را داشته باشد که در هر زمان اطلاعاتی رایگان در مورد داده های شخصی ذخیره شده خود و یک کپی از این اطلاعات از کنترل کننده دریافت کند. علاوه بر این، دستورالعمل ها و مقررات اروپایی به موضوع داده ها اجازه دسترسی به اطلاعات زیر را می دهد:
اهداف پردازش؛
دسته بندی داده های شخصی مربوطه؛
گیرندگان یا دسته‌های گیرندگانی که داده‌های شخصی برای آنها فاش شده یا خواهد شد، به‌ویژه گیرندگان در کشورهای ثالث یا سازمان‌های بین‌المللی؛
در صورت امکان، دوره پیش‌بینی‌شده‌ای که برای آن داده‌های شخصی ذخیره می‌شود، یا، در صورت عدم امکان، معیارهای مورد استفاده برای تعیین آن دوره؛
وجود حق درخواست از کنترل کننده اصلاح یا پاک کردن داده های شخصی، یا محدودیت در پردازش داده های شخصی مربوط به موضوع داده، یا اعتراض به چنین پردازشی؛
وجود حق طرح شکایت نزد مقام نظارتی؛
در مواردی که داده های شخصی از موضوع داده جمع آوری نشده است، هر گونه اطلاعات موجود در مورد منبع آنها؛
وجود تصمیم گیری خودکار، از جمله نمایه سازی، که در ماده 22 (1) و (4) GDPR اشاره شده است و حداقل در این موارد، اطلاعات معنی دار در مورد منطق مربوطه، و همچنین اهمیت و پیامدهای پیش بینی شده چنین پردازشی برای موضوع داده.
علاوه بر این، موضوع داده‌ها حق دارد اطلاعاتی در مورد اینکه آیا داده‌های شخصی به کشور ثالث یا یک سازمان بین‌المللی منتقل می‌شود، به دست آورد. در صورت وجود این موضوع، موضوع داده ها این حق را خواهد داشت که از تدابیر حفاظتی مناسب مربوط به انتقال مطلع شود.
اگر موضوع داده‌ها بخواهد از این حق دسترسی استفاده کند، می‌تواند در هر زمانی با هر کارمند کنترل‌کننده تماس بگیرد.
ج) حق اصلاح
هر موضوع داده باید توسط قانونگذار اروپایی این حق را داشته باشد که بدون تأخیر بی‌مورد از کنترل‌کننده تصحیح داده‌های شخصی نادرست مربوط به او را دریافت کند. با در نظر گرفتن اهداف پردازش، موضوع داده این حق را خواهد داشت که داده های شخصی ناقص را تکمیل کند، از جمله از طریق ارائه یک بیانیه تکمیلی.
اگر موضوع داده بخواهد از این حق اصلاح استفاده کند، می‌تواند در هر زمانی با هر کارمند کنترل‌کننده تماس بگیرد.
د) حق پاک کردن (حق فراموش شدن)
هر موضوع داده باید توسط قانونگذار اروپایی این حق اعطا شود که از کنترل کننده پاک کردن داده های شخصی مربوط به خود را بدون تأخیر بی مورد دریافت کند، و کنترل کننده موظف است که داده های شخصی را بدون تأخیر بی مورد پاک کند که یکی از دلایل زیر باشد. تا زمانی که پردازش لازم نباشد اعمال می شود:
داده های شخصی دیگر در رابطه با اهدافی که برای آنها جمع آوری شده یا پردازش شده اند ضروری نیست.
موضوع داده رضایتی را که پردازش بر اساس بند (الف) ماده 6 (1) GDPR یا بند (الف) ماده 9 (2) GDPR انجام شده است و در مواردی که دلیل قانونی دیگری وجود نداشته باشد، پس می‌گیرد. برای پردازش
موضوع داده‌ها به پردازش طبق ماده 21 (1) GDPR اعتراض می‌کنند و هیچ دلیل قانونی اساسی برای پردازش وجود ندارد، یا موضوع داده‌ها به پردازش طبق ماده 21 (2) GDPR اعتراض دارند.
داده های شخصی به طور غیرقانونی پردازش شده است.
داده های شخصی باید برای انطباق با یک تعهد قانونی در قانون اتحادیه یا کشور عضو که کنترل کننده مشمول آن است، پاک شود.
داده های شخصی در رابطه با ارائه خدمات جامعه اطلاعاتی ذکر شده در ماده 8 (1) GDPR جمع آوری شده است.
اگر یکی از دلایل ذکر شده وجود داشته باشد، و یک موضوع داده بخواهد پاک کردن داده‌های شخصی ذخیره شده توسط کارآموز فرهنگ دائمی (پرماکالچر) را درخواست کند، می‌تواند در هر زمانی با هر یک از کارمندان کنترل‌کننده تماس بگیرد. کارمند  اوبه پرماکالچرباید فوراً اطمینان حاصل کند که درخواست پاک کردن فوراً انجام می شود.
درصورتی‌که کنترل‌کننده داده‌های شخصی را عمومی کرده است و طبق ماده 17 (1) موظف است داده‌های شخصی را پاک کند، کنترل‌کننده با در نظر گرفتن فناوری موجود و هزینه اجرا، اقدامات معقولی از جمله اقدامات فنی برای اطلاع سایرین انجام می‌دهد. کنترل‌کننده‌هایی که داده‌های شخصی را پردازش می‌کنند که موضوع داده‌ها درخواست پاک کردن آن‌ها توسط این کنترل‌کننده‌ها را از هرگونه پیوند به آن داده‌های شخصی، یا کپی یا تکثیر آن‌ها، تا جایی که پردازش آنها لازم نیست، انجام می‌دهند. یکی از کارکنان شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) اقدامات لازم را در موارد فردی ترتیب می دهد.
ه) حق محدودیت پردازش
هر موضوع داده باید این حق را داشته باشد که قانونگذار اروپایی در مواردی که یکی از موارد زیر اعمال می شود از کنترل کننده محدودیت پردازش دریافت کند:
صحت داده‌های شخصی توسط موضوع داده مورد اعتراض قرار می‌گیرد، برای مدتی که کنترل‌کننده را قادر می‌سازد صحت داده‌های شخصی را تأیید کند.
پردازش غیرقانونی است و موضوع داده‌ها با پاک کردن داده‌های شخصی مخالف است و در عوض محدودیت استفاده از آنها را درخواست می‌کند.
کنترل‌کننده دیگر برای اهداف پردازش به داده‌های شخصی نیاز ندارد، اما موضوع داده‌ها برای ایجاد، اعمال یا دفاع از ادعاهای قانونی مورد نیاز هستند.
موضوع داده به پردازش طبق ماده 21 بند 1 GDPR اعتراض کرده است تا بررسی شود که آیا دلایل قانونی کنترل کننده بر مبنای موضوع داده غلبه دارد یا خیر.
اگر یکی از شرایط ذکر شده برآورده شود، و یک موضوع داده بخواهد محدودیت پردازش داده های شخصی ذخیره شده توسط  اوبه پرماکالچررا درخواست کند، او می تواند در هر زمانی با هر یک از کارمندان کنترل کننده تماس بگیرد. کارمند شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) محدودیت پردازش را ترتیب می دهد.
و) حق انتقال داده ها
هر موضوع داده باید توسط قانونگذار اروپایی این حق را داشته باشد که داده های شخصی مربوط به خود را که در اختیار یک کنترل کننده قرار گرفته است، در قالبی ساختاریافته، معمولی و قابل خواندن توسط ماشین دریافت کند. او حق دارد آن داده ها را بدون مانع از کنترل کننده ای که داده های شخصی به آن ارائه شده است، به کنترل کننده دیگری ارسال کند، تا زمانی که پردازش براساس رضایت مندرج در بند (الف) ماده 6 (1) این قانون باشد. GDPR یا بند (الف) ماده 9 (2) GDPR، یا بر اساس قراردادی طبق بند (ب) ماده 6 (1) GDPR، و پردازش با وسایل خودکار انجام می شود، تا زمانی که پردازش برای انجام وظیفه ای که به نفع عمومی یا در اعمال اختیارات رسمی به کنترل کننده انجام می شود، ضروری نیست.
علاوه بر این، در استفاده از حق خود برای حمل و نقل داده‌ها طبق ماده 20 (1) GDPR، موضوع داده‌ها حق دارد داده‌های شخصی مستقیماً از یک کنترل‌کننده به کنترل‌کننده دیگر منتقل شود، در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد و در صورت عدم امکان انجام این کار. بر حقوق و آزادی های دیگران تأثیر منفی بگذارد.
به منظور ادعای حق انتقال داده ها، موضوع داده می تواند در هر زمان با هر یک از کارکنان شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) تماس بگیرد.
ز) حق اعتراض
هر موضوع داده باید توسط قانونگذار اروپایی این حق را داشته باشد که به دلایل مربوط به وضعیت خاص خود، در هر زمانی به پردازش داده های شخصی مربوط به خود، که بر اساس بند (ه) یا (ف) است، اعتراض کند. ) از ماده 6 (1) GDPR. این همچنین در مورد نمایه سازی بر اساس این مقررات صدق می کند.
شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) دیگر در صورت اعتراض، داده های شخصی را پردازش نمی کند، مگر اینکه بتوانیم دلایل قانونی قانع کننده ای را برای پردازش نشان دهیم که بر منافع، حقوق و آزادی های موضوع داده، یا برای ایجاد، اعمال یا دفاع از قوانین حقوقی تأثیر می گذارد. ادعاها.
اگر کارآموز فرهنگ دائمی (پرماکالچر) داده‌های شخصی را برای اهداف بازاریابی مستقیم پردازش کند، موضوع داده حق دارد در هر زمان نسبت به پردازش داده‌های شخصی مربوط به خود برای چنین بازاریابی اعتراض کند. این امر در مورد نمایه سازی تا حدی که به چنین بازاریابی مستقیم مرتبط است، صدق می کند. اگر موضوع داده‌ها به کارآموز فرهنگ دائمی (پرماکالچر) به پردازش برای اهداف بازاریابی مستقیم اعتراض کند، کارآموز فرهنگ دائمی (پرماکالچر) دیگر داده‌های شخصی را برای این اهداف پردازش نخواهد کرد.
علاوه بر این، موضوع داده ها به دلایل مربوط به موقعیت خاص خود، حق دارد با پردازش داده های شخصی مربوط به خود توسط کارآموز فرهنگ دائمی (پرماکالچر) برای اهداف تحقیقات علمی یا تاریخی یا برای اهداف آماری مطابق با ماده 89 مخالفت کند. (1) از GDPR، مگر اینکه پردازش برای انجام یک وظیفه انجام شده به دلایل منافع عمومی ضروری باشد.
به منظور اعمال حق اعتراض، موضوع داده می تواند با هر کارمند شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) تماس بگیرد. علاوه بر این، موضوع داده‌ها در زمینه استفاده از خدمات جامعه اطلاعاتی، و علی‌رغم دستورالعمل 2002/58/EC، آزاد است تا از حق خود برای اعتراض با ابزارهای خودکار با استفاده از مشخصات فنی استفاده کند.
ح) تصمیم گیری فردی خودکار، از جمله نمایه سازی
هر موضوع داده باید این حق را داشته باشد که قانونگذار اروپایی آن را تحت تصمیمی قرار ندهد که صرفاً بر اساس پردازش خودکار، از جمله نمایه سازی، که آثار حقوقی مربوط به او ایجاد می کند، یا به طور مشابه به طور قابل توجهی بر او تأثیر می گذارد، تا زمانی که تصمیم گرفته شود، قرار نگیرد. (1) برای انعقاد یا اجرای قراردادی بین موضوع داده و یک کنترل کننده داده ضروری نیست، یا (2) توسط قانون اتحادیه یا کشور عضوی که کنترل کننده مشمول آن است و همچنین این قانون را شامل می شود مجاز نیست. اقدامات مناسب برای حفاظت از حقوق و آزادی ها و منافع مشروع موضوع داده را کاهش دهد، یا (3) مبتنی بر رضایت صریح موضوع داده نباشد.
اگر تصمیم (1) برای انعقاد یا اجرای قرارداد بین موضوع داده و یک کنترل کننده داده ضروری باشد، یا (2) بر اساس رضایت صریح موضوع داده باشد، کارآموز فرهنگ دائمی (پرماکالچر) باید اقدامات مناسبی را برای اجرای آن اعمال کند. از حقوق و آزادی‌های موضوع داده و منافع مشروع، حداقل از حق دریافت مداخله انسانی از سوی کنترل‌کننده، برای بیان دیدگاه خود و اعتراض در تصمیم‌گیری، محافظت کنید.
اگر موضوع داده بخواهد از حقوق مربوط به تصمیم‌گیری خودکار فردی استفاده کند، می‌تواند در هر زمانی با هر یک از کارمندان شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) تماس بگیرد.
ط) حق لغو رضایت حفاظت از داده ها
هر موضوع داده باید توسط قانونگذار اروپایی این حق را داشته باشد که رضایت خود را برای پردازش داده های شخصی خود در هر زمانی پس بگیرد.
اگر موضوع داده‌ها بخواهد از حق لغو رضایت استفاده کند، می‌تواند در هر زمان با هر یک از کارمندان شاگرد فرهنگ دائمی (پرماکالچر) تماس بگیرد.

13. مقررات حفاظت از داده ها در مورد کاربرد و استفاده از فیس بوک

در این وب سایت، کنترلر اجزای فیس بوک سازمانی را یکپارچه کرده است. فیس بوک یک شبکه اجتماعی است.
شبکه اجتماعی مکانی برای جلسات اجتماعی در اینترنت است، یک جامعه آنلاین که معمولا به کاربران اجازه می دهد با یکدیگر در یک فضای مجازی ارتباط برقرار کنند. یک شبکه اجتماعی ممکن است به عنوان بستری برای تبادل نظرات و تجربیات عمل کند یا جامعه اینترنتی را قادر به ارائه اطلاعات شخصی یا مرتبط با تجارت کند. فیس بوک به کاربران شبکه های اجتماعی اجازه می دهد تا ایجاد پروفایل های خصوصی، آپلود عکس ها و شبکه را از طریق درخواست دوستی شامل شوند.
شرکت عامل فیس بوک فیس بوک، شرکت، 1 هکر وی، منلو پارک، CA 94025، ایالات متحده است. اگر شخصی در خارج از ایالات متحده یا کانادا زندگی می کند، کنترل کننده فیس بوک ایرلند با مسئولیت محدود، میدان 4 گرند کانال، بندر گراند کانال، دوبلین 2، ایرلند است.
با هر فراخوانی به یکی از صفحات منفرد این وب سایت اینترنتی که توسط کنترلر اداره می شود و یک جزء فیس بوک (افزونه های فیس بوک) در آن ادغام شده است، مرورگر وب در سیستم فناوری اطلاعات موضوع داده است. به طور خودکار از طریق کامپوننت فیس بوک، نمایش مولفه فیس بوک مربوطه را از فیس بوک بارگیری کنید. یک نمای کلی از تمام افزونه های فیس بوک را می توان در https://developers.facebook.com/docs/plugins/ مشاهده کرد. در طول این روش فنی، فیس بوک از اینکه موضوع داده از چه سایت فرعی خاصی از وب سایت ما بازدید کرده است مطلع می شود.
اگر موضوع داده به طور همزمان در فیس بوک وارد شود، فیس بوک با هر فراخوانی به وب سایت ما توسط موضوع داده - و در کل مدت اقامت آنها در سایت اینترنتی ما - کدام زیر سایت خاص اینترنت ما را شناسایی می کند. صفحه توسط موضوع داده بازدید شد. این اطلاعات از طریق مؤلفه فیس بوک جمع آوری شده و با حساب فیس بوک مربوطه موضوع داده مرتبط است. اگر موضوع داده‌ها روی یکی از دکمه‌های فیس‌بوک ادغام‌شده در وب‌سایت ما کلیک کند، مثلاً دکمه «پسندیدن»، یا اگر موضوع داده نظری ارسال کند، فیس‌بوک این اطلاعات را با حساب کاربری شخصی فیس‌بوک موضوع داده مطابقت می‌دهد و آن را ذخیره می‌کند. اطلاعات شخصی.
فیس بوک همیشه از طریق مؤلفه فیس بوک، اطلاعات بازدید از وب سایت ما توسط موضوع داده را دریافت می کند، هر زمان که موضوع داده در طول زمان تماس با وب سایت ما، همزمان در فیس بوک وارد شود. این بدون در نظر گرفتن اینکه موضوع داده روی مؤلفه فیس بوک کلیک می کند یا خیر، رخ می دهد. اگر چنین انتقال اطلاعاتی به فیس‌بوک برای موضوع داده مطلوب نباشد، ممکن است قبل از تماس با وب‌سایت ما، با خارج شدن از حساب فیسبوک خود از این امر جلوگیری کند.
دستورالعمل حفاظت از داده منتشر شده توسط فیس بوک، که در https://facebook.com/about/privacy/ موجود است، اطلاعاتی در مورد جمع آوری، پردازش و استفاده از داده های شخصی توسط فیس بوک ارائه می دهد. علاوه بر این، در آنجا توضیح داده شده است که فیس بوک چه تنظیماتی را برای محافظت از حریم خصوصی موضوع داده ارائه می دهد. علاوه بر این، گزینه‌های پیکربندی مختلفی برای حذف انتقال داده‌ها به فیس‌بوک در دسترس است. این برنامه ها ممکن است توسط موضوع داده برای حذف انتقال داده به فیس بوک استفاده شود.

14. مقررات حفاظت از داده ها در مورد کاربرد و استفاده از Google Analytics (با عملکرد ناشناس)

در این وب سایت، کنترلر مؤلفه Google Analytics (با عملکرد ناشناس) را یکپارچه کرده است. گوگل آنالیتیکس یک سرویس تجزیه و تحلیل وب است. تجزیه و تحلیل وب عبارت است از جمع آوری، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در مورد رفتار بازدیدکنندگان از وب سایت ها. یک سرویس تجزیه و تحلیل وب، از جمله، داده‌های مربوط به وب‌سایتی را که یک شخص از آن آمده است (به اصطلاح ارجاع‌دهنده)، از کدام صفحات فرعی بازدید شده است، یا تعداد دفعات و مدت زمانی که یک صفحه فرعی مشاهده شده است، جمع‌آوری می‌کند. تجزیه و تحلیل وب عمدتا برای بهینه سازی یک وب سایت و به منظور انجام تجزیه و تحلیل هزینه و فایده تبلیغات اینترنتی استفاده می شود.
اپراتور مؤلفه Google Analytics Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ایالات متحده است.
برای تجزیه و تحلیل وب از طریق Google Analytics، کنترلر از برنامه «_gat» استفاده می کند. _anonymizeIp. با استفاده از این برنامه، آدرس IP اتصال اینترنت موضوع داده توسط Google خلاصه می‌شود و هنگام دسترسی به وب‌سایت‌های ما از یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا یکی دیگر از کشورهای متعاهد توافقنامه منطقه اقتصادی اروپا، ناشناس می‌شود.
هدف مولفه Google Analytics تجزیه و تحلیل ترافیک وب سایت ما است. Google از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده استفاده می‌کند، از جمله، برای ارزیابی استفاده از وب‌سایت ما و ارائه گزارش‌های آنلاین، که فعالیت‌های وب‌سایت‌های ما را نشان می‌دهد، و سایر خدمات مربوط به استفاده از سایت اینترنتی ما را برای ما ارائه می‌کند.
Google Analytics یک کوکی در سیستم فناوری اطلاعات موضوع داده قرار می دهد. تعریف کوکی ها در بالا توضیح داده شده است. با تنظیم کوکی، گوگل قادر به تجزیه و تحلیل استفاده از وب سایت ما است. با هر فراخوانی به یکی از صفحات منفرد این سایت اینترنتی که توسط کنترلر اداره می شود و یک جزء Google Analytics در آن ادغام شده است، مرورگر اینترنت در سیستم فناوری اطلاعات موضوع داده به طور خودکار داده ها را از طریق جزء Google Analytics به منظور تبلیغات آنلاین و تسویه کمیسیون به گوگل. در طول این روش فنی، شرکت Google اطلاعات شخصی مانند آدرس IP موضوع داده را به دست می آورد که از جمله به Google برای درک منشاء بازدیدکنندگان و کلیک ها کمک می کند.
کوکی برای ذخیره اطلاعات شخصی، مانند زمان دسترسی، مکانی که از آن دسترسی انجام شده است، و تعداد دفعات بازدید از وب سایت ما توسط موضوع داده استفاده می شود. با هر بازدید از سایت اینترنتی ما، چنین داده های شخصی، از جمله آدرس IP دسترسی به اینترنت مورد استفاده توسط موضوع داده، به Google در ایالات متحده آمریکا منتقل می شود. این اطلاعات شخصی توسط Google در ایالات متحده آمریکا ذخیره می شود. Google ممکن است این داده های شخصی جمع آوری شده از طریق روش فنی را به اشخاص ثالث منتقل کند.
همانطور که در بالا ذکر شد، موضوع داده ممکن است از تنظیم کوکی ها از طریق وب سایت ما در هر زمان با استفاده از تنظیمات مربوطه در مرورگر وب استفاده شده جلوگیری کند و بنابراین برای همیشه تنظیم کوکی ها را رد کند. چنین تنظیمی در مرورگر اینترنت استفاده شده همچنین از تنظیم کوکی Google Analytics در سیستم فناوری اطلاعات موضوع داده جلوگیری می کند. علاوه بر این، کوکی‌هایی که قبلاً توسط Google Analytics استفاده می‌شد ممکن است در هر زمانی از طریق مرورگر وب یا سایر برنامه‌های نرم‌افزاری حذف شوند.
علاوه بر این، موضوع داده‌ها این امکان را دارد که به مجموعه‌ای از داده‌های تولید شده توسط Google Analytics که مربوط به استفاده از این وب‌سایت است و همچنین پردازش این داده‌ها توسط Google و امکان جلوگیری از هرگونه چنین مواردی اعتراض کند. . برای این منظور، موضوع داده باید یک افزونه مرورگر را از لینک https://tools.google.com/dlpage/gaoptout دانلود و نصب کند. این افزونه مرورگر از طریق جاوا اسکریپت به Google Analytics می‌گوید که هرگونه داده و اطلاعات مربوط به بازدید از صفحات اینترنتی ممکن است به Google Analytics منتقل نشود. نصب افزونه های مرورگر به عنوان یک اعتراض توسط گوگل تلقی می شود. اگر سیستم فناوری اطلاعات موضوع داده‌ها بعداً حذف، قالب‌بندی یا به‌تازگی نصب شود، موضوع داده باید افزونه‌های مرورگر را مجدداً نصب کند تا Google Analytics را غیرفعال کند.
اطلاعات بیشتر و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های Google را می‌توانید در https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ و تحت http://www.google.com/analytics/terms/us بازیابی کنید. html گوگل آنالیتیکس در لینک زیر https://www.google.com/analytics/ توضیح بیشتری داده شده است.

15. مقررات حفاظت از داده در مورد کاربرد و استفاده از +Google

در این وب سایت، کنترلر دکمه +Google را به عنوان یک جزء ادغام کرده است. گوگل پلاس یک شبکه به اصطلاح اجتماعی است. شبکه اجتماعی یک مکان ملاقات اجتماعی در اینترنت است، یک جامعه آنلاین که معمولاً به کاربران اجازه می دهد با یکدیگر در یک فضای مجازی ارتباط برقرار کنند. یک شبکه اجتماعی ممکن است به عنوان بستری برای تبادل نظرات و تجربیات عمل کند یا جامعه اینترنتی را قادر به ارائه اطلاعات شخصی یا مرتبط با تجارت کند. +Google به کاربران شبکه اجتماعی اجازه می‌دهد تا ایجاد نمایه‌های خصوصی، آپلود عکس‌ها و شبکه را از طریق درخواست دوستی در نظر بگیرند.
شرکت عامل Google+ Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES است.
با هر فراخوانی به یکی از صفحات منفرد این وب سایت که توسط کنترلر اداره می شود و دکمه +Google روی آن تعبیه شده است، مرورگر اینترنت در سیستم فناوری اطلاعات موضوع داده به طور خودکار نمایشی از صفحه مربوطه را دانلود می کند. دکمه Google+ Google از طریق مؤلفه دکمه Google+ مربوطه. در طول این رویه فنی، Google از کدام صفحه فرعی وب سایت ما توسط موضوع داده بازدید شده است آگاه می شود. اطلاعات دقیق تر درباره +Google در https://developers.google.com/+/ موجود است.
اگر موضوع داده به طور هم‌زمان به Google+‎ وارد شود، Google با هر تماس با وب‌سایت ما توسط موضوع داده و در کل مدت اقامت وی ​​در وب‌سایت اینترنتی ما، کدام صفحات فرعی خاص ما را شناسایی می‌کند. صفحه اینترنت توسط موضوع داده بازدید شد. این اطلاعات از طریق دکمه +Google جمع آوری می شود و Google آن را با حساب Google+ مربوط مربوط به موضوع داده مطابقت می دهد.
اگر موضوع داده روی دکمه +Google یکپارچه شده در وب‌سایت ما کلیک کند و بنابراین یک توصیه Google+ 1 ارائه کند، Google این اطلاعات را به حساب کاربری شخصی +Google موضوع داده اختصاص می‌دهد و داده‌های شخصی را ذخیره می‌کند. Google توصیه Google+ 1 موضوع داده را ذخیره می‌کند و آن را مطابق با شرایط و ضوابط پذیرفته شده توسط موضوع داده در این زمینه برای عموم در دسترس قرار می‌دهد. متعاقباً، یک توصیه Google+ 1 که توسط موضوع داده در این وب‌سایت ارائه می‌شود همراه با سایر داده‌های شخصی، مانند نام حساب Google+‎ مورد استفاده موضوع داده و عکس ذخیره‌شده، در سایر سرویس‌های Google، مانند موتور جستجو، ذخیره و پردازش می‌شود. نتایج موتور جستجوی Google، حساب Google موضوع داده یا در مکان های دیگر، به عنوان مثال در صفحات اینترنت، یا در رابطه با تبلیغات. گوگل همچنین می تواند بازدید از این وب سایت را با سایر داده های شخصی ذخیره شده در Google مرتبط کند. Google بیشتر این اطلاعات شخصی را با هدف بهبود یا بهینه سازی سرویس های مختلف Google ثبت می کند.
اگر موضوع داده در زمان تماس با وب‌سایت ما به Google+‎ وارد شده باشد، از طریق دکمه +Google، Google اطلاعاتی را دریافت می‌کند که موضوع داده از وب‌سایت ما بازدید کرده است. این بدون در نظر گرفتن اینکه موضوع داده روی دکمه +Google کلیک کند یا نه، رخ می دهد.
اگر موضوع داده مایل به انتقال داده‌های شخصی به Google نباشد، ممکن است قبل از تماس با وب‌سایت ما با خروج از حساب Google+‎ خود از چنین انتقالی جلوگیری کند.
اطلاعات بیشتر و مقررات حفاظت از داده‌های Google را می‌توانید در https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ بازیابی کنید. منابع بیشتر از Google در مورد دکمه Google+ 1 را می‌توانید در https://developers.google.com/+/web/buttons-policy دریافت کنید.

16. مقررات حفاظت از داده ها در مورد کاربرد و استفاده از Pinterest

در این وب سایت، کنترلر دارای اجزای Pinterest Inc است. Pinterest به اصطلاح یک شبکه اجتماعی است. شبکه اجتماعی یک مکان ملاقات اجتماعی اینترنتی است، یک جامعه آنلاین که به کاربران اجازه می دهد در یک فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. یک شبکه اجتماعی ممکن است به عنوان بستری برای تبادل نظرات و تجربیات عمل کند یا به جامعه اینترنتی اجازه دهد اطلاعات شخصی یا مربوط به شرکت را ارائه دهد. پینترست کاربران شبکه اجتماعی را قادر می‌سازد، از جمله، مجموعه‌های عکس و تصاویر فردی و همچنین توضیحاتی را بر روی پین‌بردهای مجازی (به اصطلاح پین) منتشر کنند، که سپس می‌توانند توسط کاربران دیگر (به اصطلاح پین‌های مجدد) به اشتراک گذاشته شوند. نظر داد.
شرکت عامل Pinterest، Pinterest Inc.، 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES است.
با هر فراخوانی به یکی از صفحات منفرد این سایت اینترنتی که توسط کنترلر اداره می شود و بر روی آن یک جزء Pinterest (افزونه Pinterest) یکپارچه شده است، مرورگر اینترنت به طور خودکار بر روی سیستم فناوری اطلاعات موضوع داده ها قرار می گیرد. از شما خواسته می شود که از طریق کامپوننت مربوطه پینترست نمایشی از مؤلفه مربوطه پینترست را دانلود کنید. اطلاعات بیشتر در مورد Pinterest در آدرس https://pinterest.com/ موجود است. در طی این روش فنی، پینترست از اینکه موضوع داده از چه صفحه فرعی خاصی از وب سایت ما بازدید می کند، آگاهی کسب می کند.
اگر موضوع داده به طور همزمان در Pinterest وارد شده باشد، Pinterest با هر فراخوانی به وب سایت ما توسط موضوع داده - و در کل مدت اقامت آنها در سایت اینترنتی ما - کدام زیرصفحه خاص اینترنت ما را شناسایی می کند. صفحه توسط موضوع داده بازدید شد. این اطلاعات از طریق مؤلفه Pinterest جمع آوری شده و با حساب Pinterest مربوطه موضوع داده مرتبط است. اگر موضوع داده ها روی یکی از دکمه های Pinterest که در وب سایت ما یکپارچه شده است کلیک کند، Pinterest این اطلاعات را به حساب کاربری شخصی Pinterest موضوع داده اختصاص داده و داده های شخصی را ذخیره می کند.
Pinterest اطلاعاتی را از طریق مؤلفه Pinterest دریافت می کند که موضوع داده از وب سایت ما بازدید کرده است، مشروط بر اینکه موضوع داده در زمان تماس با وب سایت ما در Pinterest وارد شده باشد. این صرف نظر از اینکه شخص روی مؤلفه Pinterest کلیک کند یا خیر، رخ می دهد. اگر چنین انتقال اطلاعاتی به Pinterest برای موضوع داده مطلوب نباشد، او ممکن است با خروج از حساب Pinterest قبل از تماس با وب سایت ما، از این امر جلوگیری کند.
دستورالعمل حفاظت از داده منتشر شده توسط Pinterest، که در https://about.pinterest.com/privacy-policy در دسترس است، اطلاعاتی را در مورد جمع آوری، پردازش و استفاده از داده های شخصی توسط Pinterest ارائه می دهد.

17. مقررات حفاظت از داده ها در مورد کاربرد و استفاده از توییتر

در این وب سایت، کنترلر دارای اجزای یکپارچه توییتر است. توییتر یک سرویس میکروبلاگینگ چندزبانه و قابل دسترس برای عموم است که کاربران می‌توانند در آن به اصطلاح «توئیت‌ها» منتشر و منتشر کنند، به عنوان مثال پیام‌های کوتاه، که محدود به 280 کاراکتر است. این پیام‌های کوتاه برای همه، از جمله کسانی که وارد توییتر نشده‌اند، در دسترس هستند. توییت ها همچنین به اصطلاح فالوورهای کاربر مربوطه نمایش داده می شوند. فالوورها دیگر کاربران توییتر هستند که توییت های یک کاربر را دنبال می کنند. علاوه بر این، توییتر به شما این امکان را می دهد که از طریق هشتگ ها، پیوندها یا ریتوییت ها به مخاطبان گسترده ای بپردازید.
شرکت عامل توییتر Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES است.
با هر فراخوانی به یکی از صفحات منفرد این سایت اینترنتی که توسط کنترلر اداره می شود و یک جزء توییتر (دکمه توییتر) روی آن یکپارچه شده است، مرورگر اینترنت در سیستم فناوری اطلاعات موضوع داده به طور خودکار از شما خواسته می شود. برای دانلود نمایشی از مؤلفه مربوطه توییتر توییتر. اطلاعات بیشتر در مورد دکمه های توییتر در آدرس https://about.twitter.com/de/resources/buttons موجود است. در طول این روش فنی، توییتر از اینکه موضوع داده از چه صفحه فرعی خاصی از وب سایت ما بازدید کرده است، آگاهی پیدا می کند. هدف از ادغام مولفه توییتر، ارسال مجدد محتویات این وب سایت است تا کاربران ما بتوانند این صفحه وب را به دنیای دیجیتال معرفی کنند و تعداد بازدیدکنندگان خود را افزایش دهند.
اگر موضوع داده به طور همزمان در توییتر وارد شده باشد، توییتر با هر تماس با وب سایت ما توسط موضوع داده و در کل مدت اقامت آنها در سایت اینترنتی ما، تشخیص می دهد که کدام صفحه فرعی خاص صفحه اینترنت ما بوده است. بازدید شده توسط موضوع داده این اطلاعات از طریق مؤلفه توییتر جمع آوری شده و با حساب توییتر مربوطه موضوع داده مرتبط است. اگر موضوع داده ها روی یکی از دکمه های توییتر یکپارچه شده در وب سایت ما کلیک کند، توییتر این اطلاعات را به حساب کاربری شخصی توییتر موضوع داده اختصاص می دهد و داده های شخصی را ذخیره می کند.
توییتر اطلاعاتی را از طریق مؤلفه توییتر دریافت می کند که موضوع داده از وب سایت ما بازدید کرده است، مشروط بر اینکه موضوع داده در زمان تماس با وب سایت ما در توییتر وارد شده باشد. این بدون در نظر گرفتن اینکه فرد روی مؤلفه توییتر کلیک کند یا خیر، رخ می دهد. اگر چنین انتقال اطلاعاتی به توییتر برای موضوع داده مطلوب نباشد، ممکن است قبل از تماس با وب‌سایت ما با خارج شدن از حساب توییتر خود از این امر جلوگیری کند.
مقررات مربوط به حفاظت از داده های توییتر را می توان در https://twitter.com/privacy?lang=en مشاهده کرد.

18. روش پرداخت: مقررات حفاظت از داده ها در مورد استفاده از PayPal به عنوان یک پردازشگر پرداخت

در این وب سایت، کنترلر دارای اجزای یکپارچه پی پال است. پی پال یک ارائه دهنده خدمات پرداخت آنلاین است. پرداخت ها از طریق حساب های به اصطلاح PayPal پردازش می شوند که نشان دهنده حساب های خصوصی مجازی یا تجاری هستند. پی پال همچنین می تواند پرداخت های مجازی را از طریق کارت های اعتباری زمانی که کاربر حساب پی پال ندارد پردازش کند. حساب PayPal از طریق یک آدرس ایمیل مدیریت می شود، به همین دلیل است که شماره حساب کلاسیک وجود ندارد. پی پال این امکان را فراهم می کند تا پرداخت های آنلاین به اشخاص ثالث را آغاز کنید یا پرداخت ها را دریافت کنید. PayPal همچنین وظایف متولی را می پذیرد و خدمات محافظت از خریدار را ارائه می دهد.
شرکت اروپایی PayPal PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA، 22-24 Boulevard Royal، 2449 Luxembourg, Luxembourg است.
اگر موضوع داده در طول فرآیند سفارش، «PayPal» را به‌عنوان گزینه پرداخت در فروشگاه آنلاین انتخاب کند، ما به‌طور خودکار داده‌های موضوع داده را به PayPal منتقل می‌کنیم. با انتخاب این گزینه پرداخت، موضوع داده با انتقال داده های شخصی مورد نیاز برای پردازش پرداخت موافقت می کند.
اطلاعات شخصی که به PayPal منتقل می شود معمولاً نام، نام خانوادگی، آدرس، آدرس ایمیل، آدرس IP، شماره تلفن، شماره تلفن همراه یا سایر داده های لازم برای پردازش پرداخت است. پردازش قرارداد خرید همچنین به چنین اطلاعات شخصی نیاز دارد که در ارتباط با سفارش مربوطه است.
انتقال داده ها با هدف پردازش پرداخت و جلوگیری از تقلب انجام می شود. کنترل کننده داده های شخصی را به پی پال منتقل می کند، به ویژه اگر منافع قانونی در انتقال داده شود. داده های شخصی مبادله شده بین پی پال و کنترل کننده برای پردازش داده ها توسط پی پال به آژانس های اعتبار اقتصادی منتقل می شود. این انتقال برای بررسی هویت و اعتبار در نظر گرفته شده است.
پی پال، در صورت لزوم، داده های شخصی را به شرکت های وابسته و ارائه دهندگان خدمات یا پیمانکاران فرعی تا جایی که برای انجام تعهدات قراردادی یا پردازش داده ها در سفارش ضروری است، منتقل می کند.
موضوع داده این امکان را دارد که در هر زمان رضایت خود را برای مدیریت داده های شخصی از PayPal لغو کند. ابطال هیچ تأثیری بر داده های شخصی که باید مطابق با پردازش پرداخت (قراردادی) پردازش، استفاده یا منتقل شوند، ندارد.
مقررات مربوط به حفاظت از داده های PayPal ممکن است در https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full بازیابی شود.

19. مبنای قانونی برای پردازش

هنر 6 (1) روشن. یک GDPR به عنوان مبنای قانونی برای عملیات پردازشی است که برای یک هدف پردازشی خاص رضایت کسب می کنیم. اگر پردازش داده‌های شخصی برای اجرای قراردادی که موضوع داده‌ها طرف آن است، ضروری باشد، به عنوان مثال، زمانی که عملیات پردازش برای عرضه کالا یا ارائه هر سرویس دیگری ضروری است، پردازش انجام می‌شود. بر اساس ماده 6 (1) b GDPR. همین امر در مورد چنین عملیات پردازشی که برای انجام اقدامات قبل از قرارداد ضروری است، به عنوان مثال در مورد سؤالات مربوط به محصولات یا خدمات ما، صدق می کند. آیا شرکت ما مشمول تعهد قانونی است که به موجب آن پردازش داده های شخصی مورد نیاز است، از جمله برای انجام تعهدات مالیاتی، پردازش بر اساس هنر است. 6 (1) روشن. ج GDPR. در موارد نادر، پردازش داده های شخصی ممکن است برای حفاظت از منافع حیاتی موضوع داده یا شخص حقیقی دیگر ضروری باشد. به عنوان مثال، اگر یک بازدیدکننده در شرکت ما آسیب ببیند و نام، سن، داده های بیمه درمانی یا سایر اطلاعات حیاتی او باید به پزشک، بیمارستان یا شخص ثالث دیگر منتقل شود، چنین است. سپس پردازش بر اساس هنر خواهد بود. 6 (1) روشن. d GDPR. در نهایت، عملیات پردازش را می توان بر اساس ماده 6 (1) lit. f GDPR. این مبنای قانونی برای عملیات پردازشی استفاده می‌شود که تحت هیچ یک از زمینه‌های قانونی فوق الذکر قرار نمی‌گیرد، در صورتی که پردازش برای اهداف مشروعی که توسط شرکت ما یا شخص ثالث دنبال می‌شود، ضروری باشد. مگر در مواردی که چنین منافعی بر منافع یا حقوق اساسی و آزادی های موضوع داده که مستلزم حفاظت از داده های شخصی است، غلبه داشته باشد. چنین عملیات پردازشی به ویژه مجاز است زیرا قانونگذار اروپایی به طور خاص به آنها اشاره کرده است. او در نظر گرفت که اگر موضوع داده مشتری کنترل‌کننده باشد، می‌توان منافع مشروعی را در نظر گرفت (بند 47 جمله 2 GDPR).

20. منافع مشروعی که توسط کنترل کننده یا شخص ثالث دنبال می شود

در مواردی که پردازش داده های شخصی بر اساس ماده 6 (1) ذیل است. f GDPR منافع مشروع ما این است که تجارت خود را به نفع رفاه همه کارکنان و سهامداران خود انجام دهیم.

21. دوره ای که داده های شخصی برای آن ذخیره می شود

معیار مورد استفاده برای تعیین دوره ذخیره سازی داده های شخصی، دوره نگهداری قانونی مربوطه است. پس از انقضای آن مدت، تا زمانی که دیگر برای اجرای قرارداد یا شروع قرارداد ضروری نباشد، داده های مربوطه به طور معمول حذف می شوند.

22. ارائه اطلاعات شخصی به عنوان الزام قانونی یا قراردادی.

شرط لازم برای انعقاد قرارداد؛ الزام موضوع داده به ارائه داده های شخصی؛ عواقب احتمالی عدم ارائه چنین داده هایی ما توضیح می‌دهیم که ارائه داده‌های شخصی تا حدی توسط قانون الزامی است (مثلاً مقررات مالیاتی) یا می‌تواند ناشی از مفاد قراردادی باشد (مانند اطلاعات مربوط به شریک قراردادی). گاهی اوقات ممکن است لازم باشد قراردادی منعقد شود که موضوع داده ها اطلاعات شخصی را در اختیار ما قرار می دهد، که متعاقباً باید توسط ما پردازش شود. برای مثال، موضوع داده ها موظف است زمانی که شرکت ما با او قراردادی امضا می کند، داده های شخصی را در اختیار ما قرار دهد. عدم ارائه اطلاعات شخصی منجر به عدم امکان انعقاد قرارداد با موضوع داده می شود. قبل از ارائه داده های شخصی توسط موضوع داده، موضوع داده باید با هر کارمندی تماس بگیرد.

23. وجود تصمیم گیری خودکار
​​​​​​​

به عنوان یک شرکت مسئول، ما از تصمیم گیری یا پروفایل خودکار استفاده نمی کنیم.
این خط مشی رازداری توسط مولد سیاست حفظ حریم خصوصی  افسران حفاظت از داده های خارجی  که با همکاری  وکلای حقوق رسانه  از WBS-LAW ایجاد شده است، ایجاد شده است.


​​​​​​​

سیاست حفظ حریم خصوصی

برای درک بهتر، کلمه پرماکالچر را باز میکنیم؛ پرماکالچر (Permaculture) ترکیبی از کلمه پرماننت(Premanent)   که به معنی دائمی و پایدار است و کلمه کالچر (Culture)  به دو معنی به کار میرود:  یکی کشت و دیگری فرهنگ. در سال های اولیه از کلمه کشاورزی به جای فرهنگ استفاده میشد ولی امروزه در سیر تکاملی، به فرهنگ دائمی تبدیل شده است و به بیانی زیباتر فرهنگ پایدار نامیده میشود.
در پرماکالچر بسیار به لغت اکولوژی بر میخوریم که لازم میدانم همینجا معنی این کلمه را باز کنم. اکولوژی به معنی بوم شناسی است، بوم‌شناسی در فارسی ترجمه واژگانی از نام لاتین آن یعنی اکولوژی است. ...

از اوبه پرماکالچر حمایت کنید
کمک های مالی سخاوتمندانه شما به ما کمک می کند تا مقالات و رسانه های خبری دنیای پرماکالچر را رایگان ارائه دهیم، و به فارسی زبانان در سراسر جهان آموزش دهیم، الهام باشیم و توانمند تا از طریق پرماکالچر، سبک زندگی پایدارتر و اخلاقی را داشته باشند.در عین حال، جدای، از کمک های فیزیکی و فکری، که می تواند از طریق داوطلبانه انجام دهید، امکان حمایت از پروژه حتی از نظر اقتصادی از طریق تأمین مالی جمعی یا با کمک های داوطلبانه ساده برای کمک به هزینه هایی که به طور اجتناب ناپذیر ایجاد می شود وجود دارد. 

ما فعالان طراحی پرماکالچر می خواهیم با ایجاد یک آکادمی آموزشی، دوره‌ها، کارگاه‌های آموزشی و هم چنین رویدادهایی برای انتقال دانش پرماکالچر و ایجاد شبکه‌ های آموزشی و حمایتی برگزار بکنیم و جامعه‌ای با طراحی پرماکالچر در میان فارسی زبانان دنیا به خصوص ایران شکل دهیم و با این کار مفاهیم پرماکالچر را در قالب استانداردهای بین المللی و با توجه به ویژگی های فرهنگی، اقلیمی و محیط زیستی به فارسی زبانان آموزش داده و شکل گیری شبکه پرماکالچر را راهبری کنیم.

پرماکالچر چیست؟
1.پرماکالچر یک چارچوب خلاّقانه است برای ابداع شیوه های زندگی پایدار.
2.پرماکالچر روشی است عملی مبتنی بر توسعۀ سیستمهای متوازن )از منظر زیست محیطی
​​​​​​​ (، کارآمد و مفید که در همه جا و برای همه کس قابل استفاده است. با بررّسی دقیق راهها و روشهایی که منابع خود را مصرف میکنیم....

درهای اوبه به روی همه باز !
​​​​​​​ به اشتراک گذاشتن و گذراندن لحظات خوب زندگی در طبیعت لذت بخش خواهد بود. اگر می خواهید یک کارگاه آموزشی برگزار کنید، در یک رویداد شرکت کنید، داوطلب شوید تا یاد بگیرید و اجازه دهید ما هم از شما یاد بگیریم، پس به دنیای اوبه خوش آمدی. اگر کنجکاوی، ایده و اشتیاق برای به اشتراک گذاشتن دارید، اینجا مکان مناسبی برای شماست.

کل پروژه توسط تیمی از داوطلبان پشتیبانی می شود که با عشق به کار خود و علاقه مندی به پروژه، همکاری فعال خود را برای توسعه اوبه اهدا کرده اند و ایمان دارند برای فرهنگی پایدار و بستری مناسب برای آیندگان نیاز است گروهی باشیم که برای فارسی زبانان مسیر را هموار کنیم.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش